Κέντρο Ξένων Γλωσσών

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 33-35 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 • Το Keep Talking είναι ένα σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών στην Κομοτηνή.

  Προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να μάθουν αγγλικά με την καθοδήγηση καθηγητών, οι οποίοι έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική αλλά και την αγγλική, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την απόλυτη ευχέρεια όσο και την ακρίβεια στη χρήση της γλώσσας.

  Καθηγητές Αγγλικών Κομοτηνή - Chris Murphy   Καθηγητές Αγγλικών Κομοτηνή - Κατερίνα Μουμτζή

  O Chris και η Κατερίνα, oι καθηγητές αγγλικών του Keep Talking, έχουν ζήσει και εργαστεί πολλά χρόνια στην Αγγλία και αυτό τους επιτρέπει να κατανοούν απόλυτα και να μπορούν να μεταφέρουν στους μαθητές τις κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

  Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κομοτηνή

  Στο Keep Talking χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και των μεθόδων διδασκαλίας, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια απόλυτα αποτελεσματική και παράλληλα ικανοποιητική διαδικασία εκμάθησης Αγγλικών

  Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κομοτηνή

  Τα τμήματα αποτελούνται από μικρό αριθμό μαθητών, βοηθώντας τους με αυτό τον τρόπο να μαθαίνουν τη γλώσσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον συνεργασίας, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν εξατομικευμένη προσοχή, όπως συμβαίνει στα ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών. Στο μέτρο του εφικτού, τα τμήματα διαμορφώνονται από μαθητές αντίστοιχου επιπέδου ικανοτήτων.

  Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κομοτηνή

  Οι γονείς των μαθητών έχουν τακτική προσωπική επαφή με τους καθηγητές και λαμβάνουν συχνές αναφορές σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους.