Μαθήματα Αγγλικών

για παιδια και ενηλικες στην Κομοτηνη

 • Γνωριμία με την Αγγλική γλώσσα

  • Pre-Junior
   προαιρετικό
 • Αυτό το τμήμα είναι κατάλληλο για παιδιά που θα επιθυμούσαν μια ομαλή εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα
 • Οι μαθητές συμμετέχουν σε γραπτές δραστηριότητες και ανάγνωση, όπως για παράδειγμα να γράφουν τα χρώματα ή τις ημέρες της εβδομάδας. Η διδακτέα υλη είναι βασισμένη σε βιβλίο.

  Παρόλα αυτά, παιχνίδια και τραγούδια είναι ακόμη σημαντικά σε αυτό το επίπεδο, λόγω ηλικίας, μιας και η εκμάθηση γίνεται καλυτέρα μέσα από παιχνίδι και ψυχοκινητικές δραστηριότητες. 

 • Τα τμήματα Junior σε ένα χρόνο!

  • A Junior
  • B Junior
 • Ο στόχος αυτού του τμήματος είναι να διδάξει στους μαθητές μας το βασικό λεξιλόγιο και τα γραμματικά φαινόμενα της αγγλικής γλώσσας.

  Η γραφή και η ανάγνωση είναι τώρα πιο εντατικά και η εκμάθηση του λεξιλογίου και των γραμματικών κανόνων είναι αναγκαία. 

 • Κανονικά, αυτό το τμήμα το καλύπτουμε σε ένα χρόνο. Μπορεί, επίσης, να γίνει σε διάρκεια δυο χρόνων σε συνεννόηση με τους γονείς και λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν την ηλικία και το επίπεδο του μαθητή.

 • Senior Classes

  • A Senior
  • B Senior
  • C Senior
 • Αυτά τα τρία χρόνια της στοιχειώδους γνώσης είναι τα πιο σημαντικά χρόνια από αυτά της διδακτέας ύλης μας.
 • Η Α Senior είναι ο χρόνος όπου οι μαθητές αρχίζουν σταδιακά να μαθαίνουν πιο πολύπλοκους γραμματικούς κανόνες και το λεξιλόγιο να είναι πιο έντονο.

  Η γραφή εκθέσεων, το ακουστικό τμήμα και η κατανόηση γραπτού κειμένου αρχίζουν να γίνονται πιο έντονα σε αυτό το επίπεδο. 

  Τα τμήματα Β Senior και C Senior είναι πιο απαιτητικά, καθώς καινούργιοι γραμματικοί κανόνες εμφανίζονται και το λεξιλόγιο είναι επίσης πιο δύσκολο.

  Με την ολοκλήρωση της C Senior οι μαθητές θα έχουν ήδη καλύψει όλα τα γραμματικά φαινόμενα και θα έχουν μια εκτεταμένη γνώση του λεξιλογίου, της γραφής εκθέσεων και συνομιλίας, καθώς επίσης και πολλών ιδιωματισμών της αγγλικής γλώσσας. 

 • Επίπεδα Β1 - Β2

  • Β1 (Α-Lower)
  • E Class
   προαιρετικό
 • Η προετοιμασία για το επίπεδο Β2 (Lower) είναι στην πραγματικότητα μια διαδικασία που διαρκεί για 2 χρόνια.

  Αρχίζουμε με το Β1 (Α-Lower) όπου οι μαθητές αρχίζουν να γνωρίζουν τη μορφή των εξετάσεων. Πιο προηγμένα γραμματικά θέματα και δυσκολότερο λεξιλόγιο εμφανίζονται σε αυτό το επίπεδο.

 • Η τάξη E είναι ένα επίπεδο το όποιο τα περισσότερα σχολεία αγγλικών δεν διδάσκουν. 

  Αυτή η τάξη είναι προαιρετική σε περίπτωση που οι μαθητές χρειάζονται ένα χρόνο περισσότερο για την προετοιμασία μεταξύ των τάξεων Β1 (Α-Lower) και B2 (Lower).

  • Β2 (Lower)
  • Β2 Πτυχία
 • Ο χρόνος διδασκαλίας του επιπέδου Β2 (Lower) είναι ο χρόνος κατά τον οποίο οι μαθητές αρχίζουν να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις.

  Αφού έχουν τελειώσει το κύριο βιβλίο, μαζί με το βιβλίο γραμματικής του συγκεκριμένου επίπεδου, οι μαθητές χρειάζονται αποκλειστικά τουλάχιστον 2 μήνες για να εξασκηθούν σε τεστ για το πτυχίο στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν.

  Διδάσκουμε όλα τα Β2 πτυχία.

 • Cambridge Certificate
  Michigan Certificate
  ESB
  MSU
  Edexcel
  Κρατικό Πιστοποιητικό (State Exams)
  City & Guilds
 • Επίπεδα C1 - C2

  • C1 (Advanced)
  • C2 (Proficiency)
 • Το επίπεδο C1 (Advanced) είναι ένα πτυχίο το όποιο μπορεί κανείς να αποκτήσει, πριν συνεχίσει για το επίπεδο C2 (Proficiency). Παρόλα αυτά, οι εξετάσεις για το επίπεδο C1 (Advanced) δεν είναι προαπαιτούμενο για να συνεχίσει ο μαθητής για το C2 (Proficiency)

  Για το C1 (Advanced) επίπεδο ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος είναι απαραίτητο και για το C2 (Proficiency) μια σειρά μαθημάτων που διαρκεί για 2 χρόνια – ιδιαίτερα άν ο μαθητής δεν έχει κάνει την προετοιμασία για C1 (Advanced).

  Η διδακτέα υλη βασίζεται κυρίως σε βιβλία, βιβλία γραμματικής και βιβλία πρακτικής για τις εξετάσεις.

  Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό οι μαθητές να διαβάζουν περαιτέρω βιβλία στα αγγλικά, αγγλικές εφημερίδες και περιοδικά, να βλέπουν αγγλικές ταινίες, μουσική καθώς επίσης να διαβάζουν αγγλικά άρθρα στο διαδίκτυο. 

 • Οι πιο πολλοί μαθητές στην πραγματικότητα αρχίζουν την προετοιμασία για το C2, αφού έχουν πάρει το επίπεδο Β2 (Lower).
 • Τμήματα Ενηλίκων

  • Μαθήματα Αγγλικών για ενήλικες
 • Τα μαθήματα για ενήλικες απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους που θα ήθελαν να μάθουν αγγλικά για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λογούς ή επειδή ενδιαφέρονται να δώσουν εξετάσεις.
 • Ακολουθούμε ένα βασικό βιβλίο που είναι σχεδιασμένο για ενήλικες μαθητές και τους προετοιμάζει για οποιοδήποτε πτυχίο επιθυμούν να εξεταστούν. Οι εξετάσεις που μπορούν να δώσουν είναι για όλα τα Β2 (Lower) πτυχία ή C1 (Advanced) ή C2 (Proficiency), καθώς επίσης εξετάσεις όπως IELTS, TOEFL καιTOEIC.  

 • Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες;